Zdravotné odvody podľa platiteľov v roku 2024

S príchodom roku 2024 je zmenená výška zdravotných odvodov na Slovensku. Mať dôkladný prehľad o súčasných sumách, percentách je veľmi prospešné pre všetky skupiny platiteľov. Práve takéto informácie Vás môžu odbremeniť od upomienky či statusu dlžníka v zdravotnej poisťovni.

Sadzby preddavkov na poistné podľa platiteľov

  • – Zamestnávateľ uhrádza 11% z mesačného príjmu za poistencov bez zdravotného postihnutia, prípadne 5,5% z príjmu za poistencov so zdravotným postihnutím.
  • – Zamestnanec uhrádza 4% z mesačného príjmu, prípadne zamestnanec so zdravotným postihnutím uhrádza 2 % z príjmu.
  • SZČO a samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia uhrádza 15% z mesačného príjmu, prípadne SZČO a samoplatiteľ so zdravotným postihnutím uhrádza 7,5%.
  • – Zamestnanec, SZČO, samoplatiteľ a poistenec štátu bez zdravotného postihnutia, ktorý má príjem z kapitálového majetku a ostatných príjmov uhrádza 15%, prípadne zamestnanec, SZČO, samoplatiteľ a poistenec štátu so zdravotným postihnutím, ktorý má príjem z kapitálového majetku a ostatných príjmov uhrádza 7,5%.

Minimálne mesačné sumy preddavkov na poistné podľa platiteľov

*Pri výpočte minimálneho preddavku SZČO sa vychádza z minimálneho vymeriavaceho základu 652,00€ (výpočet je 50% z 1304 eur – priemerná mesačná mzda za rok 2022) a sadzba je 15 % alebo 7,5 % pre osobu so zdravotným postihnutím.

Poznámka:
SZČO, ktorá je simultánne zamestnancom alebo poistencom štátu, to môže byť aj menej než uvedené minimálne sumy.

Preddavok za január 2024 v novej výške je potrebné zaplatiť do 8.2.2024.

Minimálny preddavok zamestnanca

Od minulého roku sa uplatňuje i tento typ preddavku z rôznych dôvodov. Jeden z nich je, že na rozdiel od SZČO a dobrovoľne nezamestnaných neexistuje žiadny vymeriavací základ. Poistné je odvádzané z hrubej mzdy priznanej v danom mesiaci. Z toho vyplýva, že zamestnancovi postačuje akýkoľvek čiastkový úväzok, aby mohol uhradiť poistné na verejne zdravotné poistenie. Podľa rezortu zdravotníctva to bol nedostatok, kvôli ktorému sa uzatvárali špekulatívne pracovné pomery. Na základe uvedeného vznikol minimálny zdravotný odvod stanovený zo životného minima. V roku 2024 je vo výške 268,88€.

Výpočet minimálneho preddavku

Zdravotný odvod zamestnanca: 266,88 x 4% = 10,75€,
Zdravotný odvod zamestnávateľa: 266,88 x 11% = 29,57€,
Minimálny preddavok predstavuje súčet vyššie uvedených preddavkov: 10, 75 + 29,57 = 40,32€.

Poznámka:
Minimálny preddavok nemusia platiť zamestnanci, ktorí sú zároveň poistencami štátu (napr. pracujúci študenti, dôchodcovia, osoby so zdravotným postihnutím alebo SZČO).

Príklady na výpočet minimálnych zdravotných odvodov od roku 2024

Výpočet zdravotných odvodov u konateľa s odmenou 60€
Konateľ má priznanú odmenu za výkon funkcie vo svojej s.r.o. vo výške 100€ mesačne. Iný príjem neuvádza, ani nie je poistencom štátu. V roku 2024 sú zdravotné odvody platené nasledovne:

Výpočet zdravotných odvodov u SZČO s príjmom 800 eur
Osoba vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a má mesačný príjem vo výške 800 eur. Nemá iné príjmy a nie je poistencom štátu. V roku 2024 sú zdravotné odvody platené nasledovne:

*Osoba je zaradená do skupiny SZČO, a teda nemá zamestnávateľa, ktorý by odvádzal preddavky za ňu.

Platenie zdravotných odvodov je nevyhnutné pre získanie dôkladnej zdravotnej starostlivosti. V prípade neplatičov je to iba nárok na nevyhnutnú, akútnu zdravotnú starostlivosť. Áno, také sú povinnosti slovenských občanov. V Mahax Slovakia vám radi poradíme aj so zdravotnými odvodmi tak, aby to bolo win-win ako pre vás, tak i pre zdravotnú poisťovňu. Buďte o krok vpred. Radi Vám poradíme. Majte vždy prehľad a oslovte Nás.