Viesť mzdové účtovníctvo s Mahax sa vám vyplatí

Mahax kontakt - telefon
Garancia diskrétnosti

Mahax kontakt - telefon
Súlad s platnou legislatívou

Mahax kontakt - telefon
Individuálny prístup

Personálnu a mzdovú agendu vyriešime za vás. Stavte na naše skúsenosti

Našim klientom poskytujeme overené a na mieru šité riešenia v oblasti spracovávania miezd, ktoré vychádzajú z našich dlhoročných skúseností. 

Hlavným benefitom je šetrenie nákladov a odbremenenie od starostí spojených s mzdovou a personálnou agendou. Zabezpečíme úplný súlad s aktuálnymi právnymi predpismi a správnosť všetkých výpočtov, za ktoré preberáme plnú zodpovednosť a v termínoch, ktoré sú vopred dohodnuté.

Aké výhody získate pri spolupráci s nami?

Rôzne mzdové programy

Bez problémov preberieme mzdovú agendu ihneď. Máme bohaté skúsenosti s viacerými účtovnými programami, doškolenie našich mzdových účtovníčok na programy, s ktorými sme doposiaľ nepracovali a aktualizácie zastrešujeme vo vlastnej réžii.

Garancia a zodpovednosť

Zabezpečíme, aby komplexné spracovanie miezd i služby v oblasti personalistiky boli vždy v súlade s platnou legislatívou. Nemusíte platiť školenia a sledovať zmeny. Upozorníme vás na ne.

Individuálny prístup

Je pre nás na prvom mieste. Vážime si každého klienta a snažíme sa plniť jeho požiadavky podľa potrieb. Dávame vám priestor, aby ste sa mohli sústrediť na iné dôležité veci vo vašom biznise. Preto nastavenie spolupráce a zadefinovanie potrieb je pre nás základom k úspešnej spolupráci. Počas spolupráce sme pripravení promptne reagovať na nové požiadavky a potreby zákazníka. Procesy pre zabezpečenie vstupných a výstupných údajov sa snažíme neustále optimalizovať.

Diskrétnosť a bezpečnosť

Zachovávame maximálnu diskrétnosť. Dbáme na to, aby citlivé informácie zákazníka boli vždy dostatočne zabezpečené a chránené. Dostanú sa iba vopred vami určenej osobe. Súlad s GDPR je pre nás samozrejmosťou.

Zastupiteľnosť

Pri komunikácii s úradmi a poisťovňami (DÚ, Inšpektorát práce, SP a ZP) sa na nás môžete plne spoľahnúť.

Jednotlivé kroky, ktoré zastrešujeme pri spracovaní miezd

1

Príprava podkladov ku mzdám

Spracujeme zmeny v personalistike – počas celého mesiaca, spracovanie dochádzkového systému – uzatvorenie mesačného úväzku u každého zamestnanca

2

Spracovanie miezd

Výpočet miezd vrátane všetkých odmien, zrážok, náhrad príjmu, príplatkov a iné. Generovanie SEPA platieb na úhradu miezd a inštitúcií, a generovanie podkladov pre účtovníctvo

3

Zaslanie výkazov

Odoslanie mesačných výkazov pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu, mesačný prehľad o zrazený preddavkoch na daň, zasielanie rozpisu príspevkov k DDS, štatistické výkazy a iné

4

Doručovanie výstupov z miezd pre zamestnancov

Výplatné pásky, potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a iné

5

Reporty pre klienta

Rezerva na dovolenku, náklady na cenu práce, tvorba sociálneho fondu a iné požadované

PREČO MAHAX SLOVAKIA

Individuálny prístup a plnenie požiadaviek na mieru pre každého klienta.

Vedenie personálnych údajov bezprostredne súvisí so spracovaním miezd. Zastrešujeme ho v dohodnutom rozsahu a termínoch podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka a v nadväznosti na externé spracovanie miezd. Zahŕňa: 

Často kladené otázky

Kedykoľvek. Ak pokračujeme vo vašom mzdovom programe (je to najčastejšia forma spolupráce), vieme urobiť všetko pre to, aby sme sa čo najrýchlejšie oboznámili s platnými mzdovými nastaveniami, a tak spracovali mzdy načas a správne.

Najčastejšie v programoch: Olymp, Softip, Helios Orange, Baris, Pohoda. Ale nie je problém zaučiť náš mzdový tím aj do iných mzdových programov. Tieto školenia si zabezpečuje a hradíme sami.

Väčšina stredných a veľkých firiem už má svoj dochádzkový systém zabehnutý už len kvôli potrebnej evidencií práce zamestnancov. Samozrejme je to veľkou výhodou a dá sa využiť aj na preklopenie dát do miezd čo využívame aj my. Pokiaľ by ste takého preklopenie dát nemali nastavené, vieme sa spojiť s výrobcom a dáta na preklopenie nastaviť.

Ak ide o malú firmu, vieme mzdy spracovať aj zo zväčša zaužívanej papierovej formy.

Výplatné pásky vieme zo mzdového programu poslať na email zamestnanca ktorý bude samozrejme zaheslovaný. V prípadne papierovej formy, vieme ponúknuť aj tlač diskrétnych výplatných pások a je už na klientovi či ich zašleme do firmy a rozdajú sa tam alebo sa pošlú poštou do vlastných rúk zamestnanca.

Nakoľko fungujem aj ako personálna agentúra, samozrejme vieme pomôcť alebo zastrešiť aj túto službu.

Pre našich klientov sme vždy k dispozícií ohľadom otázok týkajúcich sa zamestnania vs. Zákonník práce. Dané situácie konzultujeme s právnikom a tiež inšpektorátom práce.

Áno. Pri spracovaní RZD si aj sami zastrešujeme zber podkladov k RZD a komunikujem so zamestnancami aby nám dodali správne podklady a včas. Takisto si zastrešujeme výdaj potrebných dokladov po spracovaní RZD.

Ako to funguje?

Jednoduchšie, než by ste čakali.

Čo je outsourcing miezd?

Ousourcing miezd možno nazvať aj externé spracovanie vašich miezd našou spoločnosťou.

Je to spolupráca, ktorá sa zakladá na dôveryhodnosti oboch strán, a preto je výber toho správneho partnera veľmi dôležitý. Spracovaniu miezd sa venujeme už niekoľko rokov a máme skúsenosti z rôznych odvetví a typov miezd.

Pravidelne sa školíme v oblasti mzdovej legislatívy (zákonník práce, sociálne a zdravotné poistenie, daň zo závislej činnosti a iné).

Súčasťou spracovania miezd je aj poradenstvo (personálne a mzdové) a reporting (náklady na mzdy, dovolenky, neprítomnosti a ich čerpanie, atď.) podľa požiadaviek klienta a komunikácia s úradmi (sociálna, zdravotná poisťovňa, exekútorsky úrad a ostatné).

Väčšinou pracujeme na diaľku, cez vzdialený prístup sa pripájame na vašu databázu alebo si ju prevedieme pod našu licenciu firmy.

Pre koho je spracovanie miezd vhodné?

Povedali by sme, že pre každú firmu. Nižšie je zopár príkladov:

Ak ste malá spoločnosť od 10 zamestnancov a nemáte priestor na zamestnávanie vlastnej mzdovej účtovníčky. Neviete ju plnohodnotne pracovne vyťažiť pri spracovaní miezd, avšak platíte jej plný či skrátený úväzok.

A naopak, ak ste veľká spoločnosť a chceli by ste mať mzdové oddelenie ako dodávateľskú službumôžete sa spoľahnúť že vaše mzdy budú spracované na termín kedy si ho určíte. Nemusíte riešiť zastupiteľnosť mzdárky počas choroby či dovolenky. Vyhnete sa aj nákladom na preplatenie dovolenky, letných či koncoročných odmien, ceny práce za mzdu zamestnanca na mzdovom oddelení či preplatenie nákladov počas choroby alebo rekreačného príspevku a ďalších benefitov.

Ak ste spoločnosť, čo hľadá diskrétneho partnera na spoluprácu. Zo skúseností vieme, že mzdy obsahujú citlivé údaje. Vedenie spoločnosti si častokrát nedokáže zabezpečiť ich dôverné uchovanie pred únikom dát ku kolegom na rôznych úrovniach manažmentu alebo výroby.

Ak máte problém so mzdárkou, ktorá je často práce neschopná. Ďalej máte dlhodobé zastupovanie počas materskej alebo rodičovskej dovolenky, a chceli by ste absentovanie zastabilizovať.

Ak neviete nájsť vo svojom okolí, regióne kvalifikovanú mzdárku/mzdára. Vieme spolupracovať aj na diaľku, zabezpečiť mobilný tím personalistov, ak je potrebné i osobné stretnutie so zamestnancami.

A čo personalistika?

Samozrejme postaráme sa aj o personálnu časť, ktorá je nevyhnutnosťou pri spracovaní miezd.

Personalistika predchádza spracovaniu miezd. Z toho vyplýva, že všetky údaje v nej musia byť správne nastavené, aby sa predišlo zlým výpočtom miezd.

V personalistike evidujeme všetky zmeny a dodatky pri aktívnych pracovných pomeroch, a tiež pripravíme všetky potrebné výstupy pre zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru. Na to nadväzuje aj evidencia na poisťovniach (prihlášky/odhlášky/prerušenia).

Pre klienta zabezpečíme i vypracovanie potrebných dokumentov pri nástupe, alebo výstupe zamestnanca.

Pri menších firmách zvykneme prebrať celú personálnu agendu od prijatia pracovníka, cez objednávku na lekársku prehliadku, vydanie OOPP, objednávky stravovacej karty/stravného, zaškolenia do dochádzkového systému , príprava a vydanie dodatku na podpis pre zamestnanca či doklady pri skončení zamestnanca.

Stredné a väčšie firmy majú zvyčajne personalistu alebo personálneho manažéra, ktorý nás oslovuje vo veci prípravy dokumentov, a tak sme jeho predĺžená ruka/podpora. Dokumenty vieme poslať obratom, čím ušetríme váš čas s ich vypracovaním.

Je to len na Vás, čo všetko potrebujete zastrešiť a v akej miere.

Ako prebieha naša spolupráca?

KROK 1

Úvodná konzultácia

Dohodneme si stretnutie, na ktorom Vás do detailov informujeme o našich službách a vypočujeme si vaše požiadavky. Tento krok je bezplatný a môže byť vykonaný online.

KROK 2

Prebratie mzdovej agendy

Oboznámenie sa s politikou firmy a s individuálnymi mzdovými nastaveniami spoločnosti.

KROK 3

Nastavenie pripojenia

Naši IT technici nastavia potrebné vzdialené pripojenie alebo sa dáta exportujú k nám do mzdového systému.

KROK 4

Spracovanie miezd

Dohodneme si potrebné výstupy a termíny, či doručovanie písomností.

MAHAX SLOVAKIA KONTAKT

Najlepší čas začať je práve teraz.
Kontaktujte nás a my sa vám ozveme.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.