Základným pilierom
každej firmy je dobré účtovníctvo

Mahax kontakt - telefon
Pravidelný reporting

Mahax kontakt - telefon
Účtovné výstupy

Mahax kontakt - telefon
Odborné poradenstvo

Pomáhame firmám rásť a sústrediť sa na ich hlavnú činnosť.

Prostredníctvom spracovania miezd či vyhľadávania vhodných zamestnancov, ale tiež kvalitným spracovaním účtovníctva vám pomôžeme sústrediť sa na Vaše podnikanie.

Účtovníctvo by malo byť základným pilierom každej firmy podľa ktorého si vie klient zhodnotiť situáciu firmy a ďalšie kroky akými by sa mala firma uberať.

Pravidelný reporting, účtovné výstupy či naše poradenstvo vám zabezpečujú aktuálny prehľad a správnu optimalizáciu nákladov.

Aké služby zabezpečujeme?

Jednoduché a podvojné účtovníctvo pre aktívne firmy alebo tiež pre začínajúcich podnikateľov.

Spracovanie daňového priznania pre zamestnancov.

Vystavovanie faktúr.

Kontrola účtových dokladov.

Spracovanie a podanie cestnej dane

Spravovanie účtovnej uzávierky

Daňové priznania pre firmy, DPH

Zabezpečenie styku s inštitúciami

Zastupovanie pred správcom dane

Spracovanie štatistických výkazov

Poradenstvo

Reporting

Každý klient má individuálne požiadavky, a preto aj ceny za služby zasielame po konzultácií.

Varianty mesačných platieb môžu byť za skutočný počet zaúčtovaných položiek alebo je možnosť dohodnúť fixný paušál podľa kvartálneho priemeru.