Nájdeme personál,
ktorý vám pomôže napredovať

Mahax kontakt - telefon
Dlhoročné skúsenosti

Mahax kontakt - telefon
Najlepší kandidáti

Mahax kontakt - telefon
Dočasne aj na full-time

Presne vieme, koho
vaša firma potrebuje

Zameriavame sa na obsadenie voľných pracovných miest vo vašej spoločnosti človekom, ktorý splní všetky vaše odborné a osobnostné požiadavky. Rýchlo a spoľahlivo.

Pri náboroch využívame naše dlhoročné know-how a moderné nástroje, vďaka čomu dokážeme s prehľadom vyselektovať to najlepšie pre vašu firmu. 

PREČO MAHAX SLOVAKIA

Nevhodne zvolený kandidát je kľúčom k neúspechu. S nami vám to nehrozí.

Predstavujeme vám personálny lízing.

Personálny leasing alebo dočasné pridelenie zamestnancov je modernou a flexibilnou formou zamestnávania. Na základe vami zvolených kritérií Vám zabezpečíme rýchly výber a nábor personálu. Zároveň pre vás budeme zabezpečovať ich kompletnú personálnu a mzdovú agendu. 

Oficiálne sa stávajú našimi zamestnancami, reálne však na základe vzájomnej dohody vykonávajú prácu vo vašej spoločnosti.

Služby dočasného pridelenia zamestnancov sa využívajú hlavne v období nárastu zákaziek, pri časovo limitovaných zákazkách, v čase dovoleniek či sezónnych prácach.

Aké to má výhody?

efektívny a flexibilný nástroj na riešene personálnych otázok

schopnosť rýchlo reagovať na zmenu personálnych potrieb

možnosť sústrediť sa na hlavný predmet činnosti spoločnosti,

zníženie zaťaženia v personálnej administratíve

Aký je proces nadviazania spolupráce?

Ešte jednoduchší, než by ste čakali.

KROK 1

Úvodná konzultácia

Dohodneme si stretnutie, na ktorom vás do detailov informujeme o našich službách a vypočujeme si vaše požiadavky. Tento krok je bezplatný a môže byť vykonaný online.

KROK 2

Nábor uchádzačov a pohovory

Nájdeme vhodných uchádzačov na otvorené pozície a dohodneme s nimi pohovor.

KROK 3

Nástup a školenie zamestnancov

Dohodneme a zabezpečíme včasný nástup a zaškolenie nových zamestnancov.

KROK 4

Mesačná uzávierka a reporty

Po mesačnej uzávierke pre vás spracujeme fakturácie a poskytneme potrebné reporty (chorobnosť, mzdové náklady, fluktuácia,…).

MAHAX SLOVAKIA KONTAKT

Zistite o výhodách spolupráce s Mahax prostredníctvom bezplatnej konzultácie

    Ak ste človek, vyberte obrázok Lietadlo .