Nájdeme personál, ktorý vám pomôže napredovať

Mahax kontakt - telefon
Dlhoročné skúsenosti

Mahax kontakt - telefon
Najlepší kandidáti

Mahax kontakt - telefon
Dočasne aj na full-time

Presne vieme, koho
vaša firma potrebuje

Zameriavame sa na obsadenie voľných pracovných miest adekvátnymi pracovníkmi vo vašej spoločnosti podľa špecifických požiadaviek, spoľahlivo a v čo najkratšom čase.

Pri náboroch využívame naše dlhoročné know-how a moderné nástroje, vďaka čomu dokážeme s prehľadom vyselektovať to najlepšie pre vašu firmu.

PREČO MAHAX SLOVAKIA

Nevhodne zvolený kandidát je kľúčom k neúspechu. S nami vám to nehrozí

Predstavujeme vám personálny lízing.

Personálny leasing alebo dočasné pridelenie zamestnancov je modernou a flexibilnou formou zamestnávania. Na základe Vami zvolených kritérií zabezpečíme rýchly výber a nábor personálu do vašej firmy. Zároveň pre Vás zastrešíme ich kompletnú personálnu a mzdovú agendu.

Stávajú sa oficiálne našimi zamestnancami, avšak na základe vzájomnej dohody vykonávajú prácu vo vašej spoločnosti.

Služby dočasného pridelenia zamestnancov sa využívajú hlavne v období nárastu zákaziek, pri časovo limitovaných zákazkách, v čase dovoleniek či sezónnych prácach.

Aké to má výhody?

 Efektívny a flexibilný nástroj na riešene personálnych otázok.

 Schopnosť rýchlo reagovať na zmenu personálnych potrieb.

Možnosť sústrediť sa na hlavný predmet činnosti spoločnosti.

Zníženie zaťaženia v personálnej administratíve.

Aký je proces nadviazania spolupráce?

Ešte jednoduchší, než by ste čakali.

KROK 1

Úvodná konzultácia

Dohodneme si stretnutie, na ktorom vás do detailov informujeme o našich službách a vypočujeme si vaše požiadavky. Tento krok je bezplatný a môže byť vykonaný online.

KROK 2

Nábor uchádzačov a pohovory

Nájdeme vhodných uchádzačov na otvorené pozície a dohodneme s nimi pohovor.

KROK 3

Nástup a školenie zamestnancov

Dohodneme a zabezpečíme včasný nástup a zaškolenie nových zamestnancov.

KROK 4

Mesačná uzávierka a reporty

Po mesačnej uzávierke pre vás spracujeme fakturácie a poskytneme potrebné reporty (chorobnosť, mzdové náklady, fluktuácia, atď.).

MAHAX SLOVAKIA KONTAKT

Zistite o výhodách spolupráce s Mahax prostredníctvom bezplatnej konzultácie